THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

VÍ MOMO

qr momo

Bạn có thể chuyển khoản cho tôi thông qua ví điện tử momo

NGÂN HÀNG MB BANK
(dành cho larksuite)

STK: 0816.226.086

Ngân hàng: MB BANK

CTK: Nguyen Ngo Thuong

VÍ ZALOPAY

qr zalopay

Bạn có thể chuyển khoản cho tôi thông qua ví điện tử Zalo Pay

qr mb bank
Tài khoản chính

STK: 0816.226.086

Ngân hàng: MB BANK

CTK: Nguyen Ngo Thuong

Scroll to Top